De gelukkige huurder: het bewaken van de kwaliteit en het tevreden stellen van de huurder binnen gemeente Helmond

Berber Dedden, Dorien Eising, Niels de Vries, Hans de Vries

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

763 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van dit rapport: Een meetinstrument ontwikkelen met betrekking tot klanttevredenheid van de huurders, waarin de kwaliteit van de dienstverlening en het vastgoed wordt gemeten.
Aan de hand van dit rapport wordt er antwoord gegeven op de vraag: Aan welke onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening hechten de huurders van maatschappelijk vastgoed waarde en wat voor belang hebben zij bij de kwaliteit van het vastgoed?
In de oriëntatie wordt het onderzoeksonderwerp afgebakend. Vervolgens wordt het probleem beschreven en deelvragen geformuleerd. Aan de hand van de deelvragen en de oriëntatie kunnen er aan aantal verwachtingen worden geformuleerd. De volgende stap in het onderzoek is het vaststellen van de onderzoeksmethode. De onderzoeksmethode wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt waar antwoord wordt gegeven op de deelvragen die in hoofdstuk 3 aan bod komen. Als laatste wordt de uitwerking van de deelvragen gebruikt voor het opstellen en onderbouwen van de enquête waarin de tevredenheid van de huurders van het maatschappelijk vastgoed zal worden gemeten.
Studentonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanGemeente Helmond
Aantal pagina's46
StatusPublished - 2010

Keywords

  • gemeenten overheid
  • maatschappelijk vastgoed
  • huurders
  • klanttevredenheid

Citeer dit