De gebiedscoöperatie, waardeproductie op regionale schaal

Willem Foorthuis, Sabine Lutz

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen pleit voor een regionale regie via ‘Gebiedscoöperaties’, zodat lokale
en sectorale initiatieven elkaar kunnen versterken
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
StatusPublished - jun 2016

Keywords

  • regionale economie
  • coöperaties

Citeer dit