De effecten van fysiotherapie na een totale knieprothese ten gevolge van artrose: een systematische review

Audy Paul Hodselmans, Elisabeth van Zutphen, Francien Dijkstra, Marjanne Folkersma

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

3118 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van deze systematische review is het evalueren van de meest effectieve fysiotherapeutische behandelingen gericht op loopfunctie, kwaliteit van leven, range of motion en spierkracht na een totale knieprothese op basis van artrose, die gepubliceerd zijn na 2007. Voor dit onderzoek zijn acht RCT’s geïncludeerd. De uitkomsten van deze onderzoeken versterken het al eerder aangetoonde voordeel van fysiotherapie op korte termijn na een totale knieprothese.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-23
TijdschriftFysiotherapie en ouderenzorg NVFG
Nummer van het tijdschriftmaart 2015
StatusPublished - 1 mrt. 2015

Keywords

  • fysiotherapie
  • ouderenzorg

Citeer dit