De effecten van familiegesprekken door wijkverpleegkundigen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bevolking van Nederland vergrijst. Dit gaat gepaard met een forse toename van het aantal mensen met (verschillende) chronische aandoeningen, bijvoorbeeld dementie. Tegelijkertijd is er een almaar groter personeelstekort, waardoor we steeds meer een beroep doen op hulp en ondersteuning van familie en naasten rondom de patiënt. Deze ontwikkeling heeft grote consequenties voor families; overbelasting van families (c.q. mantelzorgers) is uitgegroeid tot een belangrijk maatschappelijk thema. Vooral wijkverpleegkundigen hebben een sleutelpositie bij het ondersteunen van families die langdurig en intensief voor een directe naaste zorgen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)52-54
Aantal pagina's3
TijdschriftTVZ: tijdschrift voor verpleegkundigen
Volume131
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1 jun. 2021

Keywords

  • familiezorg
  • familiegesprekken
  • wijkverpleegkundigen

Citeer dit