De duurzame controller neemt leiding in een traditie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  847 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Steeds meer dringt het besef door dat er geen andere weg meer is dan duurzaam ondernemen. Organisaties die dit inzien streven naar meer dan al- leen nanciële winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing, dan moet die winst hard aantoonbaar zijn. Dat kan alleen als duurzaamheid wordt verankerd in de strategische kaders en vast onderdeel is van de planning & control- cyclus. Daarmee ligt MVO op het bord van de controller. In deze bijdrage wordt ge- schetst welke instrumenten de controller kan gebruiken om het leiderschap in MVO op zich te nemen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)181-188
  TijdschriftMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2015

  Keywords

  • accountancy
  • mvo
  • duurzaamheid

  Citeer dit