De drijvende kracht van ontwikkeling

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

495 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftTijdschrift voor HRM
Volume2018
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 23 jan. 2018

Keywords

  • hrm
  • oudere werknemers
  • welzijn
  • duurzaamheid

Citeer dit