De Drentse Schone L.E.I. een studie naar succes- en faalfactoren van Lokale Energie Initiatieven in Drenthe

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanProvincie Drenthe
Aantal pagina's46
StatusPublished - okt. 2017

Keywords

  • energietransitie
  • lokale initiatieven
  • drenthe
  • energiecoöperaties
  • gemeenten (overheid)
  • burgerinitiatieven

Citeer dit