De convergente validiteit van de ‘Signaleringslijst Verslikken’ bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

E.A. van Timmeren, Annelies Deddens, Henny Van Schrojenstein Lantman de Valk, Cees van der Schans, Wim Krijnen, Aly Waninge, Annette A J van der Putten

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van het artikel: The convergent validity of a Dutch Screening tool for Dysphagia (Signaleringslijst
Verslikken) for people with severe or profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 2019, 32, 994–1001.1
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)132-135
TijdschriftTAVG : verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
StatusPublished - sep. 2019

Keywords

  • verpleegkunde

Citeer dit