De comeback van zelfsturende teams in de zorg

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

391 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-24
TijdschriftHuisartsenservice magazine
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 29 sep. 2017

Keywords

  • huisartsen
  • verpleegkundig specialisten
  • zelfsturing
  • zelfsturende teams
  • taakautonomie
  • verpleegkunde
  • leiderschap

Citeer dit