De artistieke attitude in een sociale context: de kunst om anders te durven kijken

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

184 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het lectoraat Image in Context van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving in Groningen heeft in de afgelopen acht jaar van zijn bestaan gezocht naar nieuwe rollen voor kunstenaars en ontwerpers in sociale contexten. Zoekend naar de specifieke rol die de kunsten (als een verzamelnaam voor de disciplines die binnen een kunstacademie gedoceerd worden) kunnen innemen in sociale omgevingen, ontstond er als vanzelf een focus op de artistieke attitude als datgene waarmee een kunstenaar, naast zijn beeldende kwaliteiten, zich onderscheidt. Immers zonder een artistieke attitude komen beeldende kwaliteiten minder tot hun recht en wordt kunstenaarschap een ambacht. En in een sociale omgeving maakt de artistieke attitude van de kunstenaar het verschil met bijvoorbeeld een sociaal werker of een zorgprofessional. Het is een attitude die door hem of haar wordt ontwikkeld binnen het kunstonderwijs.
Originele taal-2Dutch
TitelBeelden van Applied Design Research
UitgeverijNetwork Applied Design Research
Hoofdstuk2
Pagina's90-99
Aantal pagina's9
ISBN van geprinte versie9789491589935
StatusPublished - 18 okt. 2021

Keywords

  • dementie
  • ontwerpen
  • zorg
  • kunst
  • attitude

Citeer dit