De actieve stad Groningen: beleid - praktijk - onderzoek

Hiske Wiggers, Nicole Noordhof, Jeroen Hoyng

Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

Samenvatting

Healthy Ageing is de strategische visie van de gemeente Groningen op een gezond en actief leven voor haar inwoners. Deze visie bundelt bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven, waaronder ‘de Bewegende Stad’, waarin de fysieke ruimte wordt benut om mensen uit te dagen meer te bewegen en sporten. In een reeks van 3 artikelen licht de gemeente Groningen toe hoe zij hun visie omzetten in beleid, praktijk en onderzoek.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 27 sep. 2017

Keywords

  • bewegen (activiteit)
  • openbare ruimte
  • burgerparticipatie
  • beleid

Citeer dit