De achterblijvende exportprestaties van het noordelijke mkb

Karel Jan Alsem, Dirk Johan de Jong

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

170 Downloads (Pure)

Samenvatting

De exportgerichtheid van het noordelijke mkb blijft duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met zowel de algemene kenmerken van de noordelijke economie als met die van de noordelijke mkb-bedrijven in het bijzonder. Met name de participatie in netwerken die voor internationalisering relevant zijn blijkt een knelpunt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)162-165
TijdschriftEconomisch statistische berichten
Nummer van het tijdschrift4748
StatusPublished - 12 apr. 2017

Keywords

  • mkb
  • noord-nederland
  • export
  • internationalisatie
  • innovatie

Citeer dit