Cyclohexane-based low molecular weight hydrogelators: a chirality investigation

Arianna Friggeri, Cornelia van der Pol, Kjeld J C van Bommel, André Heeres, Marc C A Stuart, Ben L Feringa, Jan van Esch

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cyclohexane-based low molecular weight hydrogelators: a chirality investigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science