Cultuurwijziging bank niet te meten: nodig is debat over waarden en normen, benoemen sociaal-ethische vragen en daar beleid op voeren

Frank Jan de Graaf

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

54 Downloads (Pure)

Samenvatting

De monitoringcommissie Code-Banken maakt met haar pleidooi voor meetbaarheid dezelfde fouten die de bankencrisis veroorzaakten. Ze neigt naar overwaardering van één groep belanghebbenden en toont een onjuiste verwachting van meetsystemen, terwijl sociaal-ethische vragen niet aan de orde komen.
Wanneer de monitoringcommissie werkelijk verschil wil maken, dan zal zij een sociaal-ethisch gesprek binnen de bankensector moeten stimuleren, plus zorgen dat in controlesystemen deze ethische vragen aan de orde komen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftHet Financieele dagblad
StatusPublished - 7 aug. 2010

Keywords

  • bankwezen
  • economische crises
  • meetbaarheid
  • sociale ethiek

Citeer dit