Culture of poverty

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftSoZio
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jul. 2022

Keywords

  • armoede
  • armoedebeleid
  • cultuur
  • social work

Citeer dit