"Creating community” as a teaching strategy for honors students.

Marjolein Heijne-Penninga, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of the European Honors Council
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018

Keywords

  • hoger onderwijs
  • gemeenschappen

Citeer dit