COP4HL Evaluation Report

Saskia te Velde, Marije Bosch, Paul Beenen, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Opdrachtgevend orgaanEuropean Union, European Commission, Erasmus+, Key Action 2
Aantal pagina's103
StatusPublished - 4 jan. 2021

Keywords

  • gezond ouder worden
  • praktijkgemeenschappen
  • erasmus plus
  • kennisuitwisseling
  • evaluatie

Citeer dit