COP4HL Evaluation Report

Saskia te Velde, Marije Bosch, Paul Beenen, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Opdrachtgevend orgaanEuropean Union/Erasmus+-KA2
Aantal pagina's103
StatusPublished - 4 jan 2021

Keywords

  • gezond ouder worden
  • praktijkgemeenschappen
  • erasmus plus
  • kennisuitwisseling
  • evaluatie

Citeer dit