Controller moet eigen rol en positie herdefiniëren

Frank Jan de Graaf, Hidde van der Wal

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

823 Downloads (Pure)

Samenvatting

Is de controller een boekhouder of een businesspartner? Waaruit het vak van een controller bestaat, is allerminst duidelijk. Zelfs controllers kunnen vaak niet onder woorden brengen wat hun functie precies inhoudt. De auteurs van dit artikel pleiten ervoor dat de controller zich weer geheel ten dienste stelt aan de doelstellingen die ‘zijn’ organisatie nastreeft. Het zal de effectiviteit van de functie ten goede komen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-43
TijdschriftFinance & control
Volume2012
Nummer van het tijdschriftapril
StatusPublished - 30 apr 2012

Keywords

  • management
  • interne controle
  • ondernemerschap
  • financiële functie

Citeer dit