Control in tijden van maatschappelijke complexiteit: van het besturen van een illusie naar het stimuleren van werkelijke impact

Margreet F. Boersma-de Jong, Linda Rutkens-Oudman, Roelfke Benedictus, Rob van Tulder

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Publieke organisaties worden geconfronteerd met complexe vraagstukken, zoals structurele armoede en snel veranderende technologie. Daar adequaat op inspringen vereist veel van het innovatieve en experimenterende vermogen van deze organisaties. Uitkomsten en bijbehorende interventies staan op voorhand niet vast. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij verantwoording van het besteedde geld aan de hand van vastomlijnde protocollen en outputcriteria. Deze discrepantie tussen flexibel acteren enerzijds en controle & transparantie anderzijds staat het adequaat functioneren van deze organisaties in de weg. In dit artikel stellen wij dat de aannames onder de besturing van, het toezicht op en de verantwoording van publieke organisaties moeten worden herzien. Deze herziening heeft tevens serieuze consequenties voor de praktijk van management accounting & control.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)308-314
  TijdschriftMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift9/10
  DOI's
  StatusPublished - 12 okt. 2017

  Keywords

  • duurzaam ondernemen
  • management control
  • systeemtheorie

  Citeer dit