Control descentralizado de una formación lider-seguidor con compensación de la dinámica

Vertaalde titel van de bijdrage: Gedecentraliseerde besturing van een leider-volgelingstraining met dynamische compensatie

Felipe Nascimento Martins, Alexandre Santos Brandao, Ricardo Carelli, Mário Sarcinelli-Filho, Teodiano Freire Bastos Filho

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gedecentraliseerde besturing van een leider-volgelingstraining met dynamische compensatie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Psychology