Control descentralizado de una formación lider-seguidor con compensación de la dinámica

Vertaalde titel van de bijdrage: Gedecentraliseerde besturing van een leider-volgelingstraining met dynamische compensatie

Felipe Nascimento Martins, Alexandre Santos Brandao, Ricardo Carelli, Mário Sarcinelli-Filho, Teodiano Freire Bastos Filho

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

Samenvatting

Dit werk presenteert de ontwikkeling van een adaptieve controller voor dynamische compensatie van mobiele robots van het eenwieler-type en hun gebruik in een gedecentraliseerde aansturing van een leider-volgsysteem.
In dit controlesysteem zijn er geen uitwisselingen van informatie nodig tussen de robots en de tracker.
Vertaalde titel van de bijdrageGedecentraliseerde besturing van een leider-volgelingstraining met dynamische compensatie
Originele taal-2Spanish
TitelJAR - Jornadas Argentinas de Robótica
StatusPublished - 2008

Keywords

  • robotica

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gedecentraliseerde besturing van een leider-volgelingstraining met dynamische compensatie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit