Contouren van een ander meerstromenland: de zoektocht naar vernieuwing

Leni Beukema, Ivo Kuijpers

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onze samenleving wordt steeds pluriformer en dat vraagt om nieuwe arrangementen voor zorg, arbeid, wonen en mobiliteit. Hoe die vorm moeten krijgen weet nog niemand. De baliegroep doet een aantal voorstellen, als input voor het politieke debat.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-42
TijdschriftSociaal bestek
Nummer van het tijdschriftdec/jan
StatusPublished - dec. 2014

Keywords

  • zorg
  • arbeid
  • wonen
  • mobiliteit

Citeer dit