Contouren van een ander meerstromenland: de zoektocht naar vernieuwing

Leni Beukema, Ivo Kuijpers

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  39 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Onze samenleving wordt steeds pluriformer en dat vraagt om nieuwe arrangementen voor zorg, arbeid, wonen en mobiliteit. Hoe die vorm moeten krijgen weet nog niemand. De baliegroep doet een aantal voorstellen, als input voor het politieke debat.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)40-42
  TijdschriftSociaal bestek
  Nummer van het tijdschriftdec/jan
  StatusPublished - dec. 2014

  Keywords

  • zorg
  • arbeid
  • wonen
  • mobiliteit

  Citeer dit