Continuous versus intermittent infusion of cefotaxime in critically ill patients: a randomized controlled trial comparing plasma concentrations

Heleen Aardema, Wouter Bult, Kai van Hateren, Willem Dieperink, Daan J Touw, Jan-Willem C Alffenaar, Jan G Zijlstra, Willem Dieperink

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous versus intermittent infusion of cefotaxime in critically ill patients: a randomized controlled trial comparing plasma concentrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Nursing and Health Professions

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science