Content and Quality of Motor Initiatives in the Support of People With Profound Intellectual and Multiple Disabilities

H.J.M. Van Alphen, Aly Waninge, A.E.M.G. Minnaert, Annette A J van der Putten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Content and Quality of Motor Initiatives in the Support of People With Profound Intellectual and Multiple Disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology