Conditions for factor (in)determinacy in factor analysis

Wim P. Krijnen, Theo K. Dijkstra, Richard D. Gill

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conditions for factor (in)determinacy in factor analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering