Conceptualizing empathy competence: a professional communication perspective

Melissa Fuller, Elanor Kamans, Mark van Vuuren, Marca Wolfensberger, Menno de Jong

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Conceptualizing empathy competence: a professional communication perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Engineering & Materials Science