Computational modelling of damage accumulation in unreinforced masonry Dutch constructions subjected to induced seismicity

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Computational modelling of damage accumulation in unreinforced masonry Dutch constructions subjected to induced seismicity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science