Complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen: patronen in het verandervermogen van Nederlandse organisaties

Renate Werkman, Jaap Boonstra, Wim Elving

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Organisatieverandering blijft een complex en weerbarstig proces. Ondanks
pogingen van onderzoekers en mensen uit de praktijk om veranderprocessen
beter te begrijpen, is er weinig uitgebreid empirisch onderzoek uitgevoerd
naar problemen bij het invoeren van veranderingen. In deze studie
onderzoeken wij organisatieverandering in driehonderd Nederlandse organisaties.
We kijken naar de keuzen van verandermanagers voor specifieke
veranderingsstrategieën. Daarbij blijken er aanzienlijke verschillen te
bestaan in de beoordeling van deze strategieën door directieleden, middenmanagers en medewerkers. Ook kijken we naar het verandervermogen van organisaties door de samenhang in kaart te brengen tussen organisatiekenmerken, de aanpak van het veranderproces en veranderpercepties. We vinden vijf configuraties in het verandervermogen van organisaties. Deze vijf configuraties hangen samen met contextfactoren en de keuze van managers voor specifieke veranderstrategieën. Het onderzoek toont aan dat we complexiteit en weerbarstigheid in veranderprocessen alleen kunnen begrijpen als we organisatieverandering benaderen vanuit meervoudige perspectieven en rekening houden met de keuzen van verandermanagers voor een strategie en de context waarin veranderingen plaatsvinden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5-29
TijdschriftManagement & organisatie
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2005

Keywords

  • organisatieverandering

Citeer dit