Complexe problemen oplossen: design thinking of ontwerpgericht onderzoek?

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  21075 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Toekomstige professionals moeten complexe problemen kunnen oplossen. Hoe
  leren we dit hbo-studenten? Design thinking en ontwerpgericht onderzoek bieden beiden dezelfde logica voor het ontwerpen van onderbouwde oplossingen
  voor complexe problemen. Ze verschillen in accent, met name in inhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van het ontwerpproces. Zowel design thinking
  als ontwerpgericht onderzoek zijn geschikt voor het oplossen van complexe
  problemen, zeker als hun sterke punten in opeenvolgende ontwerpcycli worden
  gecombineerd.
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer77
  Pagina's (van-tot)17-24
  TijdschriftOnderwijsInnovatie
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1 jun. 2018

  Keywords

  • onderwijsinnovatie
  • praktijkgericht onderzoek
  • ontwerpgericht onderzoek

  Citeer dit