Competenties van leerkrachten in het samenwerken met ouders: een literatuurstudie

Annelies Kassenberg, Dorien Petri, Jeannette Doornenbal

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competenties van leerkrachten in het samenwerken met ouders: een literatuurstudie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.