Competenties van leerkrachten in het samenwerken met ouders: een literatuurstudie

Annelies Kassenberg, Dorien Petri, Jeannette Doornenbal

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

It is not always easy for teachers to cooperate with parents. In order to be able to substantiate the competencies and identify gaps in the present knowledge concerning teacher-parent cooperation a review study has been conducted. The study provides an overview of the international literature on teacher competencies needed for the cooperation with parents.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-226
TijdschriftPedagogiek
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 8 mrt. 2017

Keywords

  • leerkrachten
  • competenties

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Competenties van leerkrachten in het samenwerken met ouders: een literatuurstudie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit