Compact optical sensor for real-time monitoring of bacterial growth for space applications

R. C. Van Benthem, D. Van Den Assem, Janneke Krooneman

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Compact optical sensor for real-time monitoring of bacterial growth for space applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Physics