Combatting bullying: how can competing become cooperating and when do parents want to be involved in the fight?

Vertaalde titel van de bijdrage: Bevechten van pesten: hoe kan beconcureren worden omgezet in samenwerken en wanneer willen ouders worden betrokken in de strijd?

Gabriëlla Dekker-Calado, Annelies Kassenberg

Onderzoeksoutput: AbstractAcademic

32 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageBevechten van pesten: hoe kan beconcureren worden omgezet in samenwerken en wanneer willen ouders worden betrokken in de strijd?
Originele taal-2English
StatusUnpublished - 24 mrt. 2019

Keywords

  • pesten
  • ouders

Citeer dit