Co-Adaptation processes of syntactic complexity in real-time kindergarten teacher-student interactions

Astrid Menninga, Marijn van Dijk, Ralf Cox, Henderien Steenbeek, Paul van Geert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Co-Adaptation processes of syntactic complexity in real-time kindergarten teacher-student interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology