Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis

Anne Benjaminse, Alli Gokeler, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: a meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions