City Deal Impact Ondernemen: Impactvol inkopen

Petra Oden, Claudia van Orden, Jaap Kemkes, Loes Nijskens, Bert Verheek, Jack Stuifbergen, Jan Van der Ploeg, Crystal Ziel, Erik Mensinga (Other), Erzsi Meerstra-de Haan

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals de personeelskrapte, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Bij deze transities spelen impactondernemers een cruciale rol. Juist zij richten zich met hun bedrijf op maatschappelijke doelen. Via inkoop bij deze ondernemers kunnen (semi-) overheden en reguliere bedrijven gezamenlijk impact maken in de regio. De landelijke City Deal Impact Ondernemen laat zien dat inkopen met impact goed mogelijk is. Vanuit de aangesloten 100 impactondernemers, overheden en kennisinstellingen heeft een werkgroep een website gemaakt die laat zien: impactvol inkopen het mag, het kan en er zijn goede voorbeelden.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 30 apr. 2023
EvenementOverheidscongres Social Entrpreneurship 2023 - Zeist, Netherlands
Duur: 30 mrt. 202330 mrt. 2023
https://overheidscongres.social-enterprise.nl/

Keywords

  • inkoop
  • impactvol
  • ondernemers
  • overheid
  • aanbestedende diensten
  • aanbestedingsrecht

Citeer dit