Characteristics of highly talented international business professionals defined: qualitative study among international business professionals

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characteristics of highly talented international business professionals defined: qualitative study among international business professionals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences