Changing dominance in mixed profession groups. putting theory into practice.

Vertaalde titel van de bijdrage: Dominantie in gemengde beroepsgroepen veranderen.: Theorie vertalen naar praktijk.

Jan-Jaap Reinders, Wim Krijnen, A. Goldtschmidt, M. van Offenbeek, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dominantie in gemengde beroepsgroepen veranderen. Theorie vertalen naar praktijk.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Business & Economics

Social Sciences