Changes in Motor Competence of 4-8-Year-Old Children: A Longitudinal Study

Pim Koolwijk, Ester de Jonge, Remo Mombarg, Teun Remmers, Dave Van Kann, Ingrid van Aart, Geert Savelsbergh, Sanne de Vries

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in Motor Competence of 4-8-Year-Old Children: A Longitudinal Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology