Cascaderun Hoogeveen: onderzoek sociaal-maatschappelijke impact

Hans Slender, Johan Molenaar

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

295 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een sportevenement is meer dan alleen een leuk feestje voor de deelnemers en de bezoekers. Een evenement kan maatschappelijk waardevol zijn voor de lokale gemeenschap door impact op gezondheid, leefstijl, economie, sociale cohesie, imago, identiteit, etc.1 In Nederland licht de nadruk veelal op de economische impact van evenementen2, vooral omdat er valide instrumenten ontwikkeld zijn om dit te kunnen evalueren. In dit onderzoek staat juist de sociaal-maatschappelijke impact3,4 centraal. Doel is het inzichtelijk maken van deze impact op de inwoners van Hoogeveen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's9
StatusPublished - 1 nov. 2015

Keywords

  • sportevenementen
  • maatschappelijke impact

Citeer dit