Caregiving tasks and caregiver burden: effects of an psycho-educational intervention in partners of patients with post-operative heart failure

S. Agren, Anna Strömberg, T. Jaarsma, Marie Louise Luttik

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Caregiving tasks and caregiver burden: effects of an psycho-educational intervention in partners of patients with post-operative heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences