Buurtwarmteprojecten door burgerinitiatieven: Meer dan koudwatervrees?

Tineke van der Schoor, Henny van der Windt, Kathelijne Bouw

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

225 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van dit rapport is meer zicht te krijgen op de vraag in welke mate
en hoe burgerinitiatieven rond collectieve warmtenetten erin slaagden
resultaat te boeken. Sinds enige jaren ontstaan steeds meer van dit soort
initiatieven in Nederland, in navolging van wind- en zonne-energiecoöperaties,
en als aanvulling op commerciële warmtenetten. De centrale vraag
hier is of en hoe de door warmtenet-burgerinitiatieven behaalde resultaten
samenhangen met hun interne kracht en hun vermogen om de externe
sociale en andere omstandigheden te gebruiken of te mobiliseren. Met
interne kracht doelen we op een duidelijk doel, de organisatie, capaciteit
en activiteiten van het burgerinitiatief. Met externe sociale omstandigheden
bedoelen we drie elementen. Allereerst het naburige netwerk, de
wijk en de participatievorm. Verder het externe publieke netwerk, oftewel
de rol van de gemeente en andere semi-publieke organisaties. En
tenslotte het private netwerk, de adviseurs, financiers, bedrijven en verwante
organisaties. Tot materiële omstandigheden rekenen we de technologie
van de gekozen energiebron en de bio-fysieke omgeving, zoals
de wijkstructuur, en de aanwezigheid van water of aardwarmte. Centraal
staat het Groningse project 050 Buurtwarmte in de wijk Paddepoel dat
vergeleken wordt met andere projecten die de laatste 5 jaar gestart zijn,
in de Wageningse Benedenbuurt, de Haagse Vruchtenbuurt en het
Amsterdamse Ketelhuis/Wilhelmina Gasthuisterrein.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Aantal pagina's60
StatusPublished - 6 jul. 2021

Keywords

  • energietransitie
  • coöperaties
  • energie initiatieven
  • Buurtwarmte

    Bouw, K., van der Schoor, T. & D'Souza, A.

    1/09/1831/12/20

    Project: Research

Citeer dit