Businesscase voor e_procurement in het MKB

Gert Walhof, André Struber

  Onderzoeksoutput: OtherOther research output

  360 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn vooral met klanten bezig. Alle activiteiten zijn erop gericht. Zo moet inkoop ook direct bijdragen aan waarde voor de klanten. Ondernemers vinden rendement belangrijk als het gaat om investeringsbeslissingen en het is zaak dat op een simpele manier inzichtelijk te maken. De uitgangspunten voor het ontwikkelen van een tool zijn daarmee duidelijk: het rendement van een investering in e-procurement moet duidelijk worden. Het moet eiden tot een professionelere inkoopfunctie en zo tot betere prestaties van het bedrijf voor klanten. Bovendien moet de tool door de ondernemer
  en zijn medewerkers zelf kunnen worden gehanteerd.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's4
  StatusPublished - jan. 2017

  Keywords

  • mkb
  • inkoopmanagement

  Citeer dit