Burgers in interdisciplinair overleg

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Bij interdisciplinair samenwerken wordt er integraal vanuit gezamenlijke vakgebieden naar een probleem gekeken. Een belangrijk onderdeel hierin is het betrekken van de burger en diens netwerk/vrijwilligers om beslissingen te nemen middels shared-decision-making. Het betrekken van de burger in het interdisciplinair overleg is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wat wordt dan de rol en positie van de burger. Maar gaat het in het overleg daadwerkelijk om de burger of staan samenwerkingsperikelen centraal?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
StatusPublished - dec. 2018

Keywords

  • maatschappelijk werk
  • interdisciplinair overleg

Citeer dit