127 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het dorp Buren op Ameland wil als eerste dorp van Ameland en de Wadden CO₂ neutraal te worden. Om te kijken hoe dat kan is Dorpsbelang Buren samen met de gemeente Ameland, de Hanzehogeschool Groningen en GasTerra in 2019 het project Buren geeft Energie gestart. Het project heeft subsidie gekregen van het Iepen Mienskip Fûns van de provincie Fryslân en is daarnaast een casestudie in het ESTRAC-project.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences
Aantal pagina's41
StatusPublished - 2021

Keywords

  • energie transitie
  • participatie
  • serious gaming

Citeer dit