Building from a conceptual model of the resilience process during ageing, towards the Groningen Aging Resilience Inventory

Renske van Abbema, Annemiek Bielderman, Mathieu de Greef, Hans Hobbelen, Wim Krijnen, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Building from a conceptual model of the resilience process during ageing, towards the Groningen Aging Resilience Inventory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences