Building and implementing a global citizenship course for undergraduate honors students

Ingrid W. Schutte, Elanor Kamans, Marca Wolfensberger, Wiel Veugelers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-49
TijdschriftInternational journal of talent development and creativity
Volume5
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - dec. 2017

Keywords

  • hoger onderwijs

Citeer dit