Bslim & KIWI: Algemene monitoring Wegwijzer

Onderzoeksoutput: PosterProfessional

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

De jaarlijkse monitor in samenwerking met Bslim op basisschool de Wegwijzer. Kinderen uit groep 5 t/m groep 8 hebben een vragenlijst ingevuld met vragen over een gezonde leefstijl (bewegen, voeding etc.).
Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 12 jul. 2017

Keywords

  • gezondheid
  • onderwijs
  • leefstijlen
  • bewegen (activiteit)

Citeer dit