'Bridge workers' werken door na hun pensioen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

127 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door de economische crisis laat het tekort aan medewerkers langer op zich
wachten dan voorheen werd aangenomen, maar dit tekort komt eraan. Medewerkers worden gestimuleerd om langer te blijven werken. Ook is een groeiende groep 65+-medewerkers aan het werk, de zogenaamde ‘bridge workers’. Ondanks de mogelijkheid om (volledig) met pensioen te kunnen gaan, kiezen deze medewerkers er vrijwillig voor om (deels) nog enkele jaren te blijven werken. Hoe organisaties omgaan met werken na de AOW-leeftijd is afhankelijk van (cao-)afspraken tussen werkgever en werknemer. Het roept bij deze groeiende groep medewerkers de vraag op hoe organisaties met de inzet van human resource management (hrm) kunnen bijdragen aan de bevlogenheid, inzetbaarheid, en ervaren gezondheid van de bridge worker.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)64-68
TijdschriftLoopbaanVisie
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr. 2017

Keywords

  • hrm
  • oudere werknemers

Citeer dit