Breed Noordelijk Offensief Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

In twee bijeenkomsten heeft een keur van Noordelijke professionals (zie bijlage) op het terrein van de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten zich gebogen over de vraag of er in NoordNederland regio specifieke kansen liggen om de inclusiviteit van de Noordelijke arbeidsmarkt te verbeteren. Welke denkrichtingen zijn er om werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, en arbeidsbeperkten in het bijzonder, meer dan nu het geval is deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt?
Deze notitie is het verslag van deze twee bijeenkomsten inclusief een review van recentelijk verschenen onderzoeksrapporten en een summiere analyse van cijfermateriaal. Ik ga achtereenvolgens in op de achtergrond van het vraagstuk en de huidige stand van zaken om vervolgens te eindigen met de besproken denkrichtingen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's7
StatusPublished - 17 mei 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit